Leverantörsfakturor

Leverantörsfakturor ställs till:

Candy World Sweden AB

Hjalmar Brantings väg 41

261 43 Landskrona

556716-0097

Eller mejlas i PDF till faktura@candyworld.se.                                                  

En faktura från leverantör ska innehålla följande:

 • Fakturadatum - datum då fakturan är utställd – åååå-mm-dd
 • Förfallodatum - åååå-mm-dd
 • Fakturanummer
 • Fakturadress enligt ovan
 • Leveransadress, alternativt butikens adress när leverans sker direkt till butik
 • Ordernummer
 • Namn och adress på köpare och säljare
 • Referenser från avsändare och mottagare – namn på beställare och säljare 
 • Säljarens momsregistreringsnummer
 • Datum då leverans eller tillhandahållande skett eller a conto-betalning gjorts om det är annat än fakturadatum
 • Specifikation, dvs vad fakturan omfattar
 • Beskattningsunderlag för varje momssats eller undantag 
 • Tillämpad momssats, momsbelopp, momstotal (summa moms)
 • Vid befrielse från moms – hänvisning till relevant bestämmelse
 • Leveransvillkor
 • Betalningsvillkor
 • Uppgift om säljaren har godkännande för F-skatt

*Saknas någon av ovanstående uppgifter kan fakturan inte räknas som giltig.

Gigantiska godisbutiker

Köp 3kg lösviktsgodis, betala för 2kg

Alltid kalaspris på burkläsk

Vi har öppet 359
dagar om året